Petnaesti broj magazina Muslimah

Pred vama se nalazi petnaesti broj magazina “Muslimah” koji je pokrenut kao dopuna na već postojeći da’wetski materijal naših stranica. “Muslimah” je elektronski magazin specijalno za ženu muslimanku koji bi inšaAllahu te ala izlazio tromjesečno sa ekstra Ramazanskim brojem. U našim izdanjima moći ćete, između ostalog, inšaAllah, čitati tekstove iz aqide, Kur’ana, hadisa, odgoja djece...

Ko kaže ‘la ilahe illallah’

Suština tewhida ogleda se u potpunoj predanosti svog duha Uzvišenom Allahu. Pa ko posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha iskreno, svim svojim srcem, ući će u Dzennet. A iskrenost se ogleda u potpunoj predanosti svog srca Allahu Uzvišenom, i u iskrenom i istinskom pokajanju od svih grijeha.

Kuća hvale

U Tirmizijevom Dzamiu, Musnedu imama Ahmeda i Ibn Hibbanovom Sahihu bilježi se hadis Ebu Musaa el-Eš’arija, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nekome umre dijete, Allah kaže Svojim melekima:

Allah je lijep i voli ljepotu

Jedno od Njegovih lijepih imena jeste i El-Džemil (Lijepi) i On je preči da bude opisan ovim imenom od bilo čega drugog za što se kaže da je lijepo, jer sva ljepota koja postoji u ovom svemiru jeste od tragova Njegovog savršenog stvaranja. On posjeduje ljepotu bića, ljepotu svojstava, ljepotu djela, ljepotu imena. Sva Njegova imena lijepa su, a sva njegova svojstva savršena su i sva Njegova djela lijepa su.

Mu’džiza Ibrahima alejhisselam

Narod u kome je živio lbrahim alejhisselam obožavao je kipove. Njima su se klanjali i nj ih su obožavali. Upravo zbog toga, kada su željeli spaliti Ibrahima alejhisselam doveli su ga pred svoja božanstva. Bilo je za očekivati da se ova božanstva sama obračunaj u sa čovjekom koji ih je ugrozio i ponizio, ako barem sebi mogu imalo koristiti ili štetiti.

Ummu Ma’bedel - Huzaijje

Njeno puno ime je bilo Atika bint Halid ibn Hulejf. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u noći Hidžre iz Mekke prema Medini izišao s Ebu Bekrom, radijallahu anhu i Amirom ibn Fuhejrom, Ebu Bekrovim štićenikom. S njima je pošao i njihov hrabri vodič Abdullah ibn Urejkit. Na putu su prošli pored šatora Ummi Ma'bed el-Huzaijje, koja je prodavala neke stvari i čedno sjedila pred šatorom.

Magazin "Muslimah"

Posjetite blog islamskog magazina za sestre "Muslimah".


Čitaj knjige online

Online kolekcija islamskih knjiga na Scribd-u.


Forum za sestre

Na forumu za sestre imaš priliku izučavati islam i družiti se sa sestrama.


Kontaktiraj nas

Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, obratite nam se.

Biseri mudrosti

“Neće ući u Džennet klevetnik (onaj koji ogovara).”
Buharija


apr 3 2014

Od planiranja za Ahiret jeste i planiranje kako iskoristiti Ramazan u pokornosti i ibadetima prije njegova dolaska. Dobra priprema je pola posla. Kako kvalitetno dočekati Ramazan ako se počnemo pred njegov sam dolazak spremati? Kako ga iskoristiti maksimalno kada nas preduhitri brzina vremena kojom on dođe

Ramazan

apr 2 2014

Puno ime joj je bilo Zejneb bint Džahš bin Reab bin Ja'mer bin Sabre. Bila je najčasnijeg porijekla. Zejneb se prije zvala Berreh pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nazva Zejnebom, a nosila je i nadimak Ummul Hikem. Majka joj je bila Umejme bint Abdul-Muttalib, tetka Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Biografije

mar 21 2014

Nemimet je jedna od najpodlijih šejtanskih metoda za ubacivanje razdora među ljudima. Onaj koji čini to nečasno djelo prikazuje svakoj strani se drukčijim licem. To je tipični dvoličnjak, a oni su najgori ljudi na Sudnjem danu.

Ostalo

mar 3 2014

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je oženio Aišu, r.a., po naredbi svoga Gospodara, a donio mu je Džibril njen lik u komadu svile, prije nego što će je oženiti. Naslovio je El-Buhari poglavlje u svome Sahihu u "Knjizi braka" ovako: "Poglavlje gledanja u ženu prije braka", a zatim je prenio hadis sa senedom čiji tekst glasi:

Biografije

feb 21 2014

 

Rekao je imam Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi 'Medaridžu-s-Salikin' govoreći o stepenima brige i njenim dijelovima za mnoge stvari pa je spomenuo brigu za vremenom govoreći: "Briga za vremenom koje je prošlo! To je smrtonosna briga, doista vrijeme brzo protiče - ponosno, sporog povratka.

Ostalo

feb 17 2014

Ljubav, strah i nada podstiču čovjeka da se okrene Allahu Moramo ukazati na veoma važne stvari, koje srca ka Allahu pokreću, pa ona, onda, budu pod Njegovom zaštitom, broj njihovih bolesti se smanji, ili u potpunosti nestanu, a sve to naravno s Allahovom Voljom i Moći.

Aqidah

feb 12 2014

Kada je Auf ibn Muhallim eš-Šejbani, koji je u vrijeme džahilijjeta među Arapima bio jedan od velikodostojnika i uglednika čija se riječ poštivala, udao kćerku Ummu Ijas za Harisa ibn Amra ei Kindija, opremili su je, okitili i doveli da m u je predaju, kod nje je ušla njena majka, Umama, da joj još koji savjet oporuči.

Žena i porodica

Baner

Kako ostvariti islam?

Iz želje da osjetiš i ti onu istinsku sreću i zadovoljstvo, a prije svega iz želje da se spasiš vječne vatre, pripremili smo ti koristan sažetak osnovnih stvari koje sačinjavaju temelj ove savršene vjere, i koje moraš da ostvariš i da imaš pri sebi ukoliko želiš da budeš od muslimana, od onih sretnih, od onih koje će Allah, Uzvišeni i Slavljeni, prozvati na Sudnjem danu kao one koji su se spasili vječnog Džehennema.

Skini dokument

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Download

Izbor islamskih knjiga:

  • Priručnik tragaocu za istinom - Risale uleme Nedžda
    Ako je govor učenjaka i njihovo jasno iznošenje da je pridruživanje Allahu...
    Download
  • Tehakum i mjesto tekfira mušrika u vjeri
    Počeću sa obaranjem pogrešnog shvatanja kojeg mnogi ljudi danas pripisuju riječima...
    Download


Za više knjiga, klikni ovdje.

Magazin Muslimah

"Muslimah" je elektronski magazin specijalno za ženu muslimanku koji bi, inšaAllah, izlazio tromjesečno sa ekstra ramazanskim brojem. U našim izdanjima možete čitati tekstove iz aqide, Kur'ana...

Posjeti blog

O nama...

Osnova naše vjere islama je tewhid, obožavanje samo Allaha, subhanehu ve te ala, bez činjenja mu sudruga u ‘ibadetu. Važnost tewhida je prožeta Kur’anom kao i hadisima. Obećana nam je nagrada ako ustrajemo na čistom tewhidu...

Čitaj dalje...