jun 30 2009

Hadisi kudsij

Ja sam najneovisniji od sudjelovanja i od toga da Mi se neko pripisuje ravnim. Pa, ko uradi neki posao pripisujući Mi sudruga, taj posao pripada onome u ime koga ga je uradio, a Ja sam daleko od toga.” (Muslim)

 

Uzvišeni kaže u hadisi-kudsiju:
O robovi moji, ne možete Mi ni naštetiti, a ni korist donijeti.”
(Sahih)

U drugom hadisi-kudsijiu, veli:
O robovi moji, vi griješite i danu i noću, a Ja opraštam sve grijehe, stoga tražite oprosta, da vam oprostim. O robovi moji, kad bi svi ljudi i džini bili poput najbogobojaznijeg među vama, to ne bi povećalo Moju vlast; a kada bi svi ljudi i džini bili poput najpokvarenijeg među vama, to ne bi umanjilo Moju vlast.”
(Muslim, 2577)

U vjerodostojnom hadisi-kudsij bilježi se da je Uzvišeni Allah rekao:
Ja sam najneovisniji od sudjelovanja i od toga da Mi se neko pripisuje ravnim. Pa, ko uradi neki posao pripisujući Mi sudruga, taj posao pripada onome u ime koga ga je uradio, a Ja sam daleko od toga.”
(Muslim)

U sahih hadisi kudsiju prenosi se da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, prenijeto:
Veličanstvenost je Moja odjeća, a ponos je Moj ogrtač. A ko sebi pripiše jedno od ovih svojstava, kaznit ću ga.”
(Ahmed, 2/248; Ebu Davud 4090; Ibn Madže 4174, hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah kaže: ‘Ja sam sa Mojim robom kad god pomisli na Mene i Ja sam sa njim dok Me spominje! Pa ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u sebi, a ako Me spomene u društvu, Ja ga spomenem u društvu boljem od njegovog.’”
(Muslim, 4/2068)

Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah Uzvišeni kaže: ‘Koga zaokupi spominjanje Mene od traženja od Mene dat ću mu najbolje od onoga što dajem onima koji traže.’”
(Buhari u svom Et-Tarihu od Darara i Safvana, Ibn Abdil-Berr u Et-Temhidu, 6/45-46)

Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenio da je Uzvišeni rekao: “O moji robovi! Kada bi se vaši prijašnji i potonji, ljudi i džini sakupili na jednom mjestu, pa od Mene zatražili, pa da svakom dan ono što je zaiskao, to ne bi umanjilo od onoga što je kod Mene osim koliko igla umanji od mora kada se u njega stavi.”
(Muslim, 4/1994, 1995)

Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, priča da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Za Moga roba vjernika, kojem sam uzeo njegove najdraže osobe od stanovnika ovog svijeta, pa se on bude strpio, nema kod Mene druge nagrade osim Dženneta.”
(Buhari, 11/242)

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaze: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Uzvišeni Allah je rekao: ‘Onome Svome robu kojeg stavim na kušnju sa njegove dvije drage (tj. dva oka), a on se strpi, nadoknadit ću mu ih Džennetom.”
(Buhari 10/116; Tirmizi 9/244-245)

Baner

Kako ostvariti islam?

Iz želje da osjetiš i ti onu istinsku sreću i zadovoljstvo, a prije svega iz želje da se spasiš vječne vatre, pripremili smo ti koristan sažetak osnovnih stvari koje sačinjavaju temelj ove savršene vjere, i koje moraš da ostvariš i da imaš pri sebi ukoliko želiš da budeš od muslimana, od onih sretnih, od onih koje će Allah, Uzvišeni i Slavljeni, prozvati na Sudnjem danu kao one koji su se spasili vječnog Džehennema.

Skini dokument

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Download

Izbor islamskih knjiga:

  • Priručnik tragaocu za istinom - Risale uleme Nedžda
    Ako je govor učenjaka i njihovo jasno iznošenje da je pridruživanje Allahu...
    Download
  • Tehakum i mjesto tekfira mušrika u vjeri
    Počeću sa obaranjem pogrešnog shvatanja kojeg mnogi ljudi danas pripisuju riječima...
    Download


Za više knjiga, klikni ovdje.

Magazin Muslimah

"Muslimah" je elektronski magazin specijalno za ženu muslimanku koji bi, inšaAllah, izlazio tromjesečno sa ekstra ramazanskim brojem. U našim izdanjima možete čitati tekstove iz aqide, Kur'ana...

Posjeti blog

O nama...

Osnova naše vjere islama je tewhid, obožavanje samo Allaha, subhanehu ve te ala, bez činjenja mu sudruga u ‘ibadetu. Važnost tewhida je prožeta Kur’anom kao i hadisima. Obećana nam je nagrada ako ustrajemo na čistom tewhidu...

Čitaj dalje...