Kur'an i Tefsir

sep 6 2009

A zašto oni ne promišljaju Kur’an?

Uzvišeni Allah kaže: “A zašto oni ne promišljaju Kur’an? Jer, da je on od nekoga drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnoge proturječnosti!” (Prevod značenja, En-Nisa, 82) Tumačeći ovaj ajet navodi Ibn Kesir, rahimehullah: Allah Uzvišeni naređuje da se razmatra Kur’an i razumiju njegova značenja,

Više...
jul 26 2009

Tefsir sure El Ma'un

"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?" "Pa to je onaj koji (grubo) odbija siroče", "i koji da se nahrani siromah - ne podstiče" "Pa teško klanjačima", "koji su nemarni prema svome namazu", "koji se samo pretvaraju" "i nikome ništa u naruč ne daju!"  Tj. Muhammede, jesi li vidio ko poriče

Više...
jul 7 2009

Tefsir sure Al-A'raf, 32 i 33 ajet

Reci: "Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?" Reci: "To je za vjernike na ovom svijetu, a i na onom svijetu su samo za njih." Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. (Prevod značenja, Al-A’raf, 32 ajet) Više...
jun 7 2009

Tefsir sure En-Nisa, 48 ajet

 “Allah, uistinu, neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga kome On hoće.”  (Prevod značenja, En-Nisa, 48) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ostavi sam svoj zagovor (šefat)ze počinioce velikih grijeha  iz Moga ummeta za Sudnj dan!”

Više...
maj 10 2009

Tefsir sure As-Saffat, 20-26 ajet

"...i reći će: 'Teško nama, ovo je - Sudnji dan!' "Da, ovo je Dan suda u koji vi niste vjerovali!" "Sakupite one koji su sebi nasilje učinili i njihove partnere i one koje su obožavali"mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi i zaustavite ih, oni će biti pitani":"šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?"Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti." (Prevod značenja, As-Saffat, 20-26)  Više...
apr 21 2009

Skrušenost prilikom učenja Kur'ana

Kur’an treba učiti skrušeno, uz razmišljanje, kako to ustvrđuju mnogo brojni i općepoznati argumenti, što je i glavni i osnovni cilj učenja. Time se razgaljuju duše i prosvjetljavaju srca. Uzvišeni Allah kaže: “A zašto oni ne promišljaju Kur’an?” (Prevod značenja, En-Nisa, 82)

Više...
mar 3 2009

Vrijednosti Fatihe

Imam Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jednom prilikom kod Ubejja ibn Ka’ba dok je ovaj klanjao namaz i rekao mu: ‘O Ubejje! Ubejj se okrenuo ne odazvavši se, a on mu je ponovio: ‘O Ubejje!’

Više...

<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 » > Kraj >>
Baner

Kako ostvariti islam?

Iz želje da osjetiš i ti onu istinsku sreću i zadovoljstvo, a prije svega iz želje da se spasiš vječne vatre, pripremili smo ti koristan sažetak osnovnih stvari koje sačinjavaju temelj ove savršene vjere, i koje moraš da ostvariš i da imaš pri sebi ukoliko želiš da budeš od muslimana, od onih sretnih, od onih koje će Allah, Uzvišeni i Slavljeni, prozvati na Sudnjem danu kao one koji su se spasili vječnog Džehennema.

Skini dokument

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Download

Izbor islamskih knjiga:

  • Priručnik tragaocu za istinom - Risale uleme Nedžda
    Ako je govor učenjaka i njihovo jasno iznošenje da je pridruživanje Allahu...
    Download
  • Tehakum i mjesto tekfira mušrika u vjeri
    Počeću sa obaranjem pogrešnog shvatanja kojeg mnogi ljudi danas pripisuju riječima...
    Download


Za više knjiga, klikni ovdje.

Magazin Muslimah

"Muslimah" je elektronski magazin specijalno za ženu muslimanku koji bi, inšaAllah, izlazio tromjesečno sa ekstra ramazanskim brojem. U našim izdanjima možete čitati tekstove iz aqide, Kur'ana...

Posjeti blog

O nama...

Osnova naše vjere islama je tewhid, obožavanje samo Allaha, subhanehu ve te ala, bez činjenja mu sudruga u ‘ibadetu. Važnost tewhida je prožeta Kur’anom kao i hadisima. Obećana nam je nagrada ako ustrajemo na čistom tewhidu...

Čitaj dalje...